Alkoholpolitik for Hjørring Håndbold
Udskriv side

  • Hjørring Håndbold tillader ikke at ungdomsmedlemmer nyder eller køber alkohol i forbindelse med ungdomstævner/ungdomsaktivitet.

  • For ungdomsmedlemmer som dyrker håndbold på seniorplan, eller ved festlige lejligheder, må der nydes alkohol, når der gives tilladelse fra det respektive afdelingsudvalg.

  • Hjørring Håndbold forventer, at klubbens trænere, og holdledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for klubbens medlemmer og repræsenterer Hjørring Håndbold.

  • Hvis bestyrelsen/afdelingsudvalg observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen og gjort bekendt med foreningens alkoholpolitik. Ved gentagelse og grove tilfælde vil pågældende blive sagt op af Hjørring Håndbold.

  • Hjørring Håndbold vil ikke acceptere, at foreningens trænere, holdledere, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til Hjørring Håndbold kører bil i påvirket tilstand til og fra kampe, stævner og lign. Alle trænere og holdledere har et skærpet ansvar på dette område.

  • Hjørring Håndbold vil ikke acceptere, at foreningens aktive medlemmer er påvirket eller indtager alkohol, når de repræsenterer foreningen. Hvis et medlem ikke overholder ovenstående retningslinjer og ikke efterlever anvisninger fra træner/holdledere kan vedkommende ikke deltage i den pågældende aktivitet.

  • Hjørring Håndbold forventer, at klubbens trænere, holdledere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.

  • Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af bestyrelsen.

  • Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af hovedbestyrelsen.
Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor