Beskrivelse af udvalgene i Hjørring Håndbold

Børneudvalg:
Børneudvalget skal bestå af en forælder fra Trille Trolle, U6, U8 og U10 samt Tina.

Forælderen skal sidde minimum et ½ år afgangen, men gerne 1 sæson. Herefter skiftets forælderen ud.

Børneudvalget skal tage sig af følgende opgaver:

-       Fastlægge dage for håndboldkaravane og åbent hus for børnefamilier i august/september 2019.

-      Komme med forslag til en weekend i start 2020 hvor vi kan holde et hjemmestævne for U7 og U9 på kortbane samt planlægge hjemmestævnet i samarbejde med ledelsen.

-      Planlægge og koordinere juleafslutning for hele børneafdelingen i 2019.

Ungdomsudvalg:
Ungdomsudvalget skal bestå af en forælder fra U12 dr

enge, U14 pige og U16 drenge og piger. Herudover en spiller fra U18 drenge, U14 piger, U16 drenge og U16 piger. Forældre/spillere skal sidde minimum et ½ år afgangen, men gerne 1 sæson. Herefter skiftets forældrene/spillerne ud.

Ungdomsudvalget skal tage sig af følgende opgaver.
-      Planlægge og fordele vagter på Hjørring stadion i samarbejde med seniorudvalget og ledelsen.

-      Planlægge vagt skema for tidtagning ved Tornby Cup 2019 i samarbejde med seniorudvalget.

-      Komme med bud på fremtidens fælles Cup for ungdomsafdelingen efterår og forår.

-      Opstart af toiletpapirs salg.

-      Planlægge 2 events pr sæson, som tilbydes til ungdomsafdelingen. F.eks. Bowlingaften, Håndbold i Aalborg, Tur i Fårup sommerland. Events som vil have bred opbakning og hele ungdomsafdelingen vil deltage i. 

Seniorudvalg
Seniorudvalget skal bestå af en spiller fra hvert seniorhold. Spillerne skal sidde minimum ½ år afgangen, men gerne 1 sæson. Herefter skiftets de ud.

Seniorudvalget skal fortage følgende opgaver:

-       Planlægge og fordele vagter på Hjørring stadion i samarbejde med ungdomsudvalget og ledelsen

-      Planlægge et rimeligt vagt skema for tidtagning ved Tornby Cup 2019 i samarbejde med ungdomsudvalget.

-      Planlægge afslutning, opstarts- og julefest for senior afdelingen. Underholdning mm. Skal vi have priser – f.eks. årets spiller? Årets ven? Årets træner? Andet?

-      Hvad må tøj, rekvisitter, kontingent, fester mm. koste?

-      Lave vagt skema til nyt mini håndboldstævne, som spilles medio april. Øl og sodavands salg. Dommer påsætning.
Servering af mad og oprydning. Koordinering og planlægning laves i samarbejde med ledelsen.

-      Diskutere, hvad vi ønsker af nye tiltag for af have den bedste mest attraktive senior afdeling i Vendsyssel

-       Diskutere, hvad vi som senior afdeling kan byde ind med for at tjene penge til senior afdelingen og understøtte aktiviteter i seniorafdelingen.

Bingo udvalg
Udvalg på tværs af HI- håndbold og forhold, pt fuldt besat
Udvalget styrer alt ang spil, og økonomi. Laver regnskab , sørger for udlodning af over skud 50/50 fire gange årligt til de to moderforeninger. HI - håndbold er forpligtiget til at finde hjælper, pt. Er det Else Morild

Årets HI'er
Udvalg på tværs af HI- håndbold og fodbold, består af 4 mennesker
Står for alt det praktiske omkring afholdelse af Årets HI' er fest. 
De to moder foreninger vælger på skift Årets HI ' er, udfra fastlagt kriterier.


 

Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor