Generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 27/2-2017
Deltagere: Mads Sørensen, Per Bach, Rikke Lundberg, Lone Dalgaard og Jens Peter Morild
19 deltagende gæster
Pkt. 1 Valg af dirigent 
Finn Jørgensen, godkendt.
Generalforsamlingen er lovlig. Ingen indvendinger til generalforsamlingen.
Pkt. 2 Formandens beretning
Se vedhæftede bilag 1. Ingen indvendinger til formandens beretning.
Pkt. 3 Godkendelse af det afsluttede og reviderede årsregnskab, samt budget for indeværende år
Se vedhæftede bilag 2. Der mangler et tal på side 3, egenkapital kr. 1.566.043,-
Spørgsmål til regnskab: Tilskud til Hjørring Kommune fra 100.000 til 17. 500. Nedgang pga. faldende medlemstal og modregning fra Hjørring Kommune i året før.
Spørgsmål til Dana Cup: Året før var der mange norske hold på skolen, i år var der mange hold fra fattigere lande.
Ingen yderligere indvendinger.
Bestyrelsen stræber efter at få et overskud til det næste år, det ser lovende ud med det stigende medlemstal.
Budgettet er godkendt.
Pkt. 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
                             På valg er
                             Kasserer (Jens Peter Morild) ønsker genvalg, genvalgt.
                             1 bestyrelsesmedlem (Lone Dalgaard) ønsker ikke genvalg.
Foreslår Jens Bermann, email: forstander@halvorsminde.dk, godkendt.
                             1 suppleant
Foreslår Tobias Leth Klinge, godkendt.
Pkt. 6 Eventuelt
Der skal laves et Dana Cup udvalg, Lone og Jan Dalgaard, Zita og Henrik Hansen.
Efteråret 2018 skal der nye sponsorer til Hjørring Håndbolds spillertøj.
Spørgsmål: Bliver der ved med at være 3 årige aftaler på tøj, det er leverandørerne der kræver det. Herrer serie 1 ønsker nyt spillertøj til sæsonen 17/18.
Fra sidste trænermøde var der efterlyst samarbejde med SHI U12, Dette er i gang med Søren Madsen fra SHI.
Spørgsmål: Tornby Cup, der mangler svar om der ville gives et holdgebyr af Hjørring Håndbold. Det tages op til revidering af bestyrelsen. Ønsket er at der gives til flere cup, end bare et enkelt om året.
Spørgsmål: Seniorudvalg ønsker deres opgaver rettet på hjemmesiden. Men de har ikke startet opgaver pga. dette.
Spørgsmål: Jens Bermann stiller op hovedsageligt, fordi han synes det er en spændende bestyrelse. Han synes konstruktionen er interessant. Han er ikke bange for at investerer og værne om fællesskabet.
Ift. U6 og U8 stigende tilgang, kommer vi til at mangle kvalificerede trænere til de kommende sæsoner. Der er mulighed for at komme på trænerkurser og ønsker herrer og damerne vil stille op som trænere.
Spørgsmål: Ønsker at være modig til at gå ud og finde trænere udefra. Han foreslår at Halvorsminde uddanner trænere, som så kan være i praktik i Hjørring Håndbold.
Ole Winthers mindepokal: Har lavet mange ting indenfor Dana Cup, spillertøj, skolehåndbold m.m., den går til Lone Dalgaard.
Tobias Leth Klinge og Jeppe Lorentzen vil gerne være trænere sammen til næste sæson for et drengehold.
Generalforsamlingen er veloverstået.
Bilag

Formandens beretning 2017

BERETNING FOR HJØRRING HÅNDBOLD 2016. 
HJØRRING HÅNDBOLD HAR NU EKSISTERET I TO ÅR, ARBEJDET ER ENDNU IKKE GJORT FÆRDIGT, DER ER STADIG MEGEGET VI SKAL NÅ. HVAD HAR VI SÅ NÅET I 2016.
 
MIN BERETNING VIL VÆRE DELT OP I:
 
-          BESTYRELSES ARBEJDET.
-          DET SPORTSLIGE.
-          VORES AKTIVITETER.
-          ØKONOMI.
 
BESTYRELSEN HAR NU VÆRET I GANG I 2 ÅR, ARBEJDET HAR STADIG VÆRET AT FÅ STYR PÅ DET SPORTSLIGE OG DEN DAGLIGE DRIFT AF HJØRRING HÅNDBOLD.
 
PÅ DEN SPORTSLIGE DEL OVERTOG MADS SØRENSEN DEN SPORTSLIGE LEDELSE OG HAN GIK I GANG MED ET STORT ARBEJDE, MED AT BYGGE VORES ARBEJDE OP MED DET SPORTSLIGE, DETTE STOPPEDE HAN DESVÆRRE MED I SOMMEREN 2016. DETTE GAV OS ET STORT PROBLEM DA VI JO VAR I GANG MED PLANLÆGNINGEN AF EFTERÅR 2016. DERFOR VALGTE BESTYRELSEN AT INDKALDE TIL ET KRISEMØDE, DA VI I BESTYRELSEN SÅ STORE PROBLEMER MED DET FREMTIDIGE ARBEJDE.
 
DETTE MØDE BLEV AFHOLDT MED STOR OPBAKNING OG VI FIK LØST EN DEL AF DE OPGAVER MADS HAVDE STÅET MED, DER SKAL HER LYDE EN TAK FOR OPBAKNINGEN OG TIL JER SOM MELDTE JER KLAR TIL AT HJÆLPE.
 
BESTYRELSEN HAR ELLERS ARBEJDET MED ANDRE AKTIVITETER, DANA CUP OG BIERFESTEN, DETTE ER TO AKTIVITERTER SOM GIVER MANGE PENGE TIL KLUBBEN OG AKTIVITERTER VI IKKE KAN UNDVÆRE.
 
HJØRRING HÅNDBOLD ER OGSÅ EN DEL AF HI’S BANKOSPIL, DETTE KAN VI ABSOLUT HELLER IKKE UNDVÆRE, DE GIVER OGSÅ ET FLOT TILSKUD TIL KLUBBEN, DETTE VIL I KUNNE SE I REGNSKABET.
 
PÅ SPONSOR SIDEN HAR VI IGEN I ÅR HAFT EN POSTIV OPBAKNING, FLERE AF VORES SPONSORER HAR LAVET TRE ÅRIGE AFTALER, DETTE GØR AT VI HAR HAFT ET FORNUFTIGT AFKAST DER, MEN VI MÅ IKKE TRO AT DET ER NOK PENGE DER KOMMER IND DER, VI SKAL STADIG FORØGE INDTJENINGEN HVIS VI SKAL DRIVE EN FORNUFTIG ØKONOMI.
 
DET KOSTER MANGE PENGE AT DRIVE HJØRRING HÅNDBOLD, VI ER EN KLUB SOM VOKSER ET AF DE ØNSKER SOM BESTYRELSEN HAVDE VAR AT FÅ GANG I DE MINDRE ÅRGANGE, DET VIL JEG KOMME IND PÅ I DET SPORTSLIG. MEN HJØRRING HÅNDBOLD VOKSER, VI HAR FÅET FLERE MEDLEMMER OG DET ER BARE SUPER FLOT.
 
 
 
PÅ DET SPORTLIGE HAVDE VI ET MÅL OM AT VI SKULLE HAVE GANG I DE SMÅ ÅRGANGE OG AT DEN VEJ SKULLE VI FÅ SKABT FUNDAMENTET TIL HJØRRING HÅNDBOLD.
 
TRILLE OG TROLLE HAR VÆRET EN SUCCES OG VI HAR I ÅR FÅET LAVET ET U6 HOLD SAMT FÅET GANG I U8 DRENGE OG PIGER. DER SKAL HER LYDE EN TAK TIL JER SOM HAR HJULPET OS MED AT FÅ DETTE TIL AT KØRE, JEG HAR IKKE TALLET PÅ HVOR MANGE DER KOMMER TIL TRILLE OG TROLLE MEN VED DER ER EN FLOT DELTAGELSE.
 
U8 MIX, JA DER HAVDE VI INGENTING, MEN ET GODT SAMARBEJDE MED SKOLERNE SÅ HAR VI FÅET OVER 25 NYE SPILLERE, OG DET ER BARE FLOT.
 
VI HAR I DAG 2 U10 DRENGE HOLD, 1 U12 PIGER, I SAMARBEJDE MED SHI ET U14 HOLD, 1 U16 PIGER OG ET U18 PIGER.
 
SÅ GENERELT ER VI PÅ VEJ I DEN RIGTIGE RETNING, JEG PERSONLIGT TROR VI VIL VOKSE MERE I 2017.
 
DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE TRÆNERE  OG LEDERE I VORES UNGDOMSAFDELING, SAMT EN STOR TAK TIL BØRNEUDVALGET FOR DERES STORE ARBEJDSINDSAT.
 
PÅ SENIOR PLAN HAR VI 2 HERRE HOLD OG 3 DAMEHOLD.
 
PÅ HERRE SIDEN HAR VI ET SERIE 2 OG 3 HOLD.
 
MEN MED EN FANTASTISK TILGANG AF NYE UNGE SPILLERE ER SERIE 2 HERRE RYKKET OP I SERIE 1 OG VI HÅBER AT DE VIL FORSÆTTE DEN POSITIVE UDVIKLING, SÅDAN AT VI KAN FÅ ET HERRE HOLD I JYLLANDSERIEN I 2017. SERIE 3 HERRE LIGGER SOLIDT I MIDTEN I DERES RÆKKE. FØRSTE HOLDET TRÆNES AF PREBEN LETH OG DER BLIVER HER GJORT ET STORT STYKKE ARBEJDE. DER SKAL OGSÅ HER LYDE EN STOR TAK TILDE ØVRIGE TRÆNERE OG LEDERE I HERREAFDELINGEN.
 
PÅ DAME SIDEN HAR VI ET JYLLANDSERIE HOLD, SERIE 1 OG SERIE 3.
 
DISSE HOLD HAR OGSÅ KLARE SIG SUPER FLOT, JYLLANDSERIEN VAR MED I SPILLET OM OPRYKNING TIL 3 DIVISION I FORÅRET OG I EFTERÅRET VANDT DE OGSÅ RÆKKEN OG SPILLER I FORÅRET 2017 OM OPRYNING IGEN, VI HÅBER SELVFØLGELIG AT DETTE LYKKES. SERIE 1 VAR I STARTEN ET SERIE 2 HOLD, MEN VANDT DERES RÆKKE OG RYKKEDE OP I SERIE 1, HVOR DE ER TOPHOLD, SERIE 3 DAMER BLEV DESVÆRRE SIDST I DERES RÆKKE, MEN ER STAG I SERIE 3 HVOR DE ARBEJDER HÅRDT PÅ AT BLIVE.
 
VI HAR ET SUPER GODT TRÆNER OG LEDER TEAM I DAME AFDELINGEN, DE SKAL HER HAVE EN STOR TAK FOR DERES INDSATS.                                                                                                      
 
 
 
ØKONOMIEN I HJØRRING HÅNDBOLD, ER STADIG STRAM VI HAR EN GOD LIKVIDITET, MEN SKAL STADIG VÆRE PÅ PASSELIG,  MEN DER ER BLEVET ARBEJDET HÅRDT OG JENS PETER VIL SENERE FREMLÆGGE REGNSKABET OG BUDGET TIL GODKENDELSE.
 
DER ER BLEVET ARBEJDET GODT OVER ALT, MEN JEG VIL GERNE SIGE TAK TIL BESTYRELSEN FOR DEN STORE ARBEJDSINDSAT I HAR VIST, VI ER SOM SAGT IKKE I MÅL, MEN ARBEJDET SKAL FORSÆTTES.
 
 
DESVÆRRE HAR LONE MEDDELT OS FOR ET STYKKE TID SIDEN AT HUN DESVÆRRE ØNSKER AT  STOPPE VED DEN HER GENERALFORSAMING, HUN HAR VÆRET MED I BESTYRELSENEN DEL ÅR ,DER SKAL HER  LYDE EN STOR TAK FOR HENDES ARBEJDSINDSATS.
 
VI SKAL DERFOR FINDE 1 NYE BESTYRELSES MEDLEMMER, DETTE VIL VI KOMME IND PÅ UNDER VALG TIL BESTYRELSEN.
 
TIL SIDST VIL JEG GERNE TAKKE ALLE SOM HAR YDET EN INDSATS I HJØRRING HÅNBOLD OG JEG HÅBER I FORSAT VIL VÆRE MED TIL DETTE.
 
STOR TAK TIL VORES SPONSORER – HUSK NU DET ER VIGTIGT AT STØTTE DEM.
 
 
 
 
 
 
 
Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor