Hjørring Håndbold generalforsamling 2018

Valg af dirigent:                  Finn Jørgensen 

Årets beretninger

      v / Per Bach og Nicolai Leth Klinge  (bilag)                                    

Bestyrelsesarb   og  Det sportslige                    

 Spørgsmål og debat.                     Ingen spørgsmål / bemærkninger til beretningen.  

Valg til bestyrelsen:                     

       På valg formand og  sekretær                     

Valg af formand:                 Per Bach er på valg            Genvalg                      

Supp for formand:              Jens Beermann                     

Sekretær:      Tobias Leth Klinge                                    Genvalg                        

Mads  Sørensen ønsker at udtræde af bestyrelsen                     

                       Annika Soelberg                 Valgt til bestyrelsen 

Valg af suppleant:                      Zita Hansen  valgt som 1.suppleant    

                                                    Mads Mørch Andersen 2. supp

Valg af revisor:                      Per Sørensen

Valg af revisorsuppleant:       Michael Lindgaard Regnskab                     

Indkomne forslag:                      Ingen 

Finn Jørgensen kunne hermed afslutte generalforsamlingegn og takke for det gode fremmøde 

 

Ole Winthers mindepokal

Efter generalforsamlingen blev Per Sørensen tildelt Ole Winthers mindepokal.

Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor