Generalforsamling Hjørring Håndbold 27/02-19

1.    VALG AF DIRIGENT. 

·      Per R. Sørensen 

2.    FORMANDENDENS BERETNING. 

·      Se bilag

·      Sportsligt ved Nicolai: 

·      Fremgang i medlemstal

·      Gode resultater på både herre- og damesiden

·      Samarbejde på u16 pige med Tornby er blevet etableret og fungere godt.

·      Vi er blevet godkendt af kommunen som elite forening

·      Vi er i gang med at få etableret en udviklings cup, som både skal være for spillere, trænere og dommer. Dette skal gerne startes op i 2020

·      Nicolai træder tilbage til frivillig, i stedet for deltidsansat 

3.    GODKENDELSE AF DET AFSLUTTEDE OG REVIDERET ÅRSREGNSKAB, SAMT BUDGET FOR INDEVÆRENDENDE ÅR. 

·      Gennemgang ved Kasser Jens Peter Morild 

·      Spørgsmål: Nedgang i kommunale indtægter, men fremgang i medlemstal? 

·      Hvis vi har fået for meget året før, så modregner de til dette år

·      Budget: indtægter for 880, udgifter for 863, forventet overskud på 17 

4.    INDKOMNE FORSLAG. 

·      Ingen forslag

5.    VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. PÅ VALG ER KASSER FOR 2 ÅR, ET BESTYRELSESMEDLEM FOR 2 ÅR. VALG 1 SUPPLEANTER. 

·      Kassér: Jens Peter Morild ønsker ikke at genopstille, Bestyrelsen forslår Henrik Kjær (valgt)

·      Bestyrelsesmedlem:Jens Beermann bliver genvalgt in absentia 

·      Suppleant: Cille Rasmussen Eg valgt som suppleant 

6.  VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT. 

·      Revisor: Per R. Sørensen er blevet genvalgt

·      Suppleant:Henrik Haugaard Hansen

7.  EVENTUELT.

·      Ole Pus mindepokal bliver uddelt 10/03 – 2019 i Hallen Park Vendia, da modtageren ikke var tilstede 

·      Kontingent

·      Forslag fra Ulrikka: ”Kan man lave indbetaling på 100 kr. om måneden?”

·      Per Bach: ”Pt betaler vi halvårligt 800 kr. Hvis man er senior og spiller uden at træne, giver man 400 kr. halvårligt.” 

·      Nicolai Leth Klinge: ”Vi vil og arbejder på en månedlig betaling, hvis det kan lade sig gøre, så gør vi det også. Drømmen er, at der er flere forskellige betalinger, hvor man for et x antal beløb ekstra for en bold, tøj eller lignende.”
Vi vil lave et Hjørring Hånboldkort, hvilket giver rabatter ved sponsorer.”

·      (løs snak om problematikken)

·      Problematikken bliver taget op til næste bestyrelsesmøde 

·      Afslutning bemærkning fra Per Bach:

·      Stort tak for alt til Jens Peter Morild 

Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor