Stillingsbeskrivelser Hjørring Håndbold 

 

Formanden har til opgave at indkalde til møder i bestyrelsen og udvalgene.  Formanden har ansvar for at uddelegere opgaver til andre og følge op på at alle udfører/løser de opgaver de har påtaget sig. Formanden har det fulde ansvar for at klubbens drift og for at klubben overholder alle love og vedtægter.  Formanden har sammen med resten af bestyrelsen til ansvar at ansætte konsulenter og sportslig ansvarlige. Samt nedsætte de forskellige udvalg.

Næstformand/sup Er klubbens presseansvarlige, er bistår med ledelsen af klubben.

Kasser har til opgave at ordne alt bogføring vedr. Hi håndbold. Stå for ansøgninger af kommunale tilskud til klubben.  Opkrævning af kontingent 2 gange årligt.  Indsendelse af regnskab til revisor.

Sekretær har til opgave at lave referater af alle møder. Udfylde børneattester og diverse kontrakter til træner, holdleder, sportslige ansvarlige og konsulenter. Står for uddelegering af vagter til den halansvarlige.

Personalechef har til opgave at stå for at organisationsplanen-, trænere- og lederes oplysninger er opdateret på hjemmesiden. Personalechefen står for styring af klubbens kalender og opdatere den på hjemmeside. Har ansvar for at nye i klubben får en grundig orientering om organisationen i klubben og de får de relevante oplysninger udleveret. Har der udover til opgave at tage kontakt til de forskellige trænere og ledere, for at høre om tingene kører som de skal og om de er glade og tilfredse med sin træner/leder rolle.

Konsulenter (3 stk.) er bindeledet fra bestyrelsen til udvalgene og omvendt. Konsulenterne skal deltage i bestyrelsesmøder og orientere om arbejdet i udvalgene. De står for tilmeldinger af hold til div tuneringer og cups. Har ansvaret for afvikling trænermøder. De har ansvaret for ansættelse af trænere og holdledere i de respektive årgange i samarbejde med den sportslige ansvarlige. De klubbens kontaktpersoner til skolerne vedr. afhentningsaftaler osv. Derudover har de til opgave at gøre HI synlig på skolerne og arrangere ting som håndboldkaravanen i samarbejde med skolerne.

Sportslig ansvarlig er klubbens kontakt person i forhold til forældre. Ansvarlige for forældremøder afvikles i de respektive årgange. Står for udvikling og uddannelse af vores træner. Er en person som er synlig i hallen i det daglige til at hjælpe og rådgive vores træner. Ansættelse af træner og holdleder i de respektive årgange sammen med konsulenten.

Holdleder er person som hjælper træneren med de praktiske ting som udfyldning af holdkort, plan for kørsel, tøjvask, frugtordning samt tidtagning.  Uddeling af sedler og styring af tilmeldinger til diverse arrangementer. Man er synlig i det daglige men ikke et krav man står der hver gang. Man er som udgangspunkt med til kampene.    

Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor