Ordinær generelforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandendens beretning.
  3. Godkendelse af det afsluttede og revideret årsregnskab, samt budget for indeværende år.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er formand for 2 år, et bestyrelsesmedlem for 2 år, bestyrelsesmedlem for 1 år, samt valg af 1 suppleant.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

 

Tid: Den 26. februar 2020 kl. 19.00 

Sted: Halvorsminde Efterskole (Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring)

Publiceret den 11.01.2020
Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor