Ordinær generalforsamling Hjørring Håndbold d. 24/2-2016

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Finn Jørgensen, godkendt. Der er ingen indvendinger til dagsordenen.

2. Formandens beretning: Se bilag 1 af Per Bach, spørgsmål til beretning. Else Morild spørger til U14 drengene, de startede med 2 hold, nu er de kun 1 hold. Per Bach siger at der skal være en ny forhandling og at samarbejdet gerne skal fortsættes. Finn Jørgensen siger at de viser tydeligt når der starter noget nyt op er der altid opstartsproblemer. Mads Sørensen 9 medlemmer fra HH på U14 drengene. Mads og Søren Madsen har holdt forældremøder hvor der har været opbakning. Der har været rigtig mange skader i år. I gennemsnit 5 skader, på 2 hold. Formandens beretning godkendt.

3. Godkendelse af det afsluttede og revideret årsregnskab, samt budget for indeværende år: Se bilag 2 af Jens Peter Morild. Peter Rasmussen og Else Morild roser sponsorindtægten, det er et flot regnskab. Finn Jørgensen roser også bestyrelsen for et hårdt arbejde der er lagt i at holde regnskabet så flot. Spørgsmål til stævner og ture, hvorfor tallet er kr. 52.605 ift. sidste år kr. 8.101. Der er brugt 9000 kr. seniorholdene til deres cups. Nøvlinge Cup 16.000 kr. Kørselsudgifter kr. 2000. Strandhåndbold kr. 3.000. Håndboldskole kr. 4.000. Regnskabet for 2015 er godkendt. Budgetposterne er blevet reduceret væsentligt. Budgettet er hermed godkendt.

4. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsenFormand: Per Bach genopstiller for 2 år. Er valgtSekretær: Rikke Lundberg genopstiller for 2 år. Er valgtBestyrelsesmedlem: Dennis ønsker ikke genvalg. Mads Sørensen vil gerne stille op. Mads er valgt.2 Suppleanter: Suppleant for formanden er Lone Dalgaard valgt. Suppleant for sekretæren er Tina B Laursen valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Finn Jørgensen er genvalgt. Suppleant for revisor er Peter Rasmussen.

7. Eventuelt: Bestyrelsen arbejder videre med at få Hjørring Håndbold til at kører. Se bilag 3 af Per Bach. Ole Winthers mindepokal bliver i år givet til: Jens Peter Morild. Tillykke til Jens Peter. Årets HI’er i 2016 er det Hjørring Håndbold, der skal stå for det.  Der er 50 års jubilæum i år. Der er ca. 140 medlemmer i Hjørring Håndbold. Der er sponsorarrangement på søndag med Rikke Nielsen. De nye forældre giver stor ros til Dennis. Pointsystemet er der blevet snakket om. Det er stadig under udarbejdelse, og bliver færdig snarest. Adrian stiller spørgsmål til hvorfor alle holdene skal til den samme klub. Og hvorfor der er egenbetaling hvis man har optjent point, hvorfor man ikke kan få det hele dækket, hvis man hjælper meget. Marie spørger om man kan få noget sponsortøj ifm at hjælpe Hjørring Håndbold. Peter Rasmussen at hvis man har et fast antal point. Og dividere med det antal point det er man har optjent. Andrian siger at det vil være en god idé med andre goder. Peter Rasmussen siger at samfundet ikke gider hjælpe. Finn Jørgensen afslutter pointsystemet med at bestyrelsen udarbejder det færdigt. Og så må det vurderes til næste år. Peter Rasmussen stiller spørgsmål om at hjælpe og være medlemmer i Hjørring Håndbold. At vi vil være en samarbejdsklub. Preben Leth spørger til hvordan fremtidens samarbejde bliver. Generalforsamlingen er godkendt. Tusind tak til alle de fremmødte.

Hovedsponsor
Partner
Klubsponsor
Ungdomssponsor
Mini Sponsor
Spiller Sponsor